ag体育


当前位置: ag体育 >> 研究生培养 >> 研究生导师

博士研究生指导教师名录

 

序号 学科名称 学科代码 导师名录
1 机械制造及其自动化 080201
2 机械电子工程 080202
3 机械设计及理论 080203
4 材料加工工程 080503
5 冶金机械 0802Z1

6

liutichuandongyukongzhi

0802z2

 

硕士研究生指导教师名录

 

序号 学科名称 学科代码 导师名录
1 机械制造及其自动化 080201
2 机械电子工程 080202
3 机械设计及理论 080203
4 材料加工工程 080503
5 冶金机械 0802Z1
6 流体传动与控制 0802Z2

7

8

liutijixiejigongcheng

chuanboyuhaiyanggongcheng

080704

082400

 燕山大学机械工程学院版权所有 | 管理登录 | 联系我们 |
联系电话:0335-8057031 传真:0335-8074783 电子信箱:guanshishiye.com

//总统计